Vanaf 2017 is in een nieuwe vleugel van het Oertijdmuseum in Boxtel een ArcheoHotspot actief. Centraal staat daar de relatie tussen archeologie, paleontologie en geologie . Dit biedt de mogelijkheid om het verhaal in een bredere historische context te tonen. Natuurlijk ligt er ook nadruk op vondsten uit de oertijd en uit de omgeving van Boxtel.

Bezoekers kunnen bij ons kennis maken met het beroep van archeoloog en geoloog. Iedereen kan meehelpen schoonmaken, sorteren en documenteren van vondsten. Ook zijn er unieke activiteiten zoals het zelf maken van replica’s van archeologische vondsten. Tevens kan men er terecht met eigen vondsten. Een archeoloog geeft er dan een professioneel oordeel over. 

De openingstijden van de ArcheoHotspot vallen samen met die van het museum, van 10 tot 17 uur, van dinsdag tot zondag. Zelf kijken en meehelpen aan de onderzoeken kan elke 1e zaterdag van de maand van 10 tot 15 uur. De bedoeling is om dat snel uit te breiden.


PROGRAMMA 2023
 

Zaterdag 7 januari
– Care vondsten Boxtel: determinatie van keramiek 

Zaterdag 4 februariWorkshop “oude kaarten projecteren over huidige kaart” door Dik Bol. Waar stond nu precies die boerderij die op de kaart van 1832 staat, maar nu verdwenen is.

Zaterdag 4 maartKeuze en uitwerking van een interessante maar een verdwenen locatie bv locatie X, door Carlo Spee

Zaterdag 1 aprilVeld-activiteit locatie X ( die is uitgewerkt in de vorige 2 bijeenkomsten)

Zaterdag 6 meiSchoonmaken / reinigen en determineren van vondsten locatie X

Zaterdag 3 juniExcursie; nader in te vullen

Zaterdag 2 septemberStarten voorbereiding tentoonstelling: Stapelen / Heem van Selis

Zaterdag 7 oktoberWorkshop ; nader in te vullen

Zaterdag 4 novemberVeld-activiteit

Zondag 2 decemberDeterminatie en werken aan de Boxtelse- en vergelijkingscollectie 

 

ArcheoHotspot Boxtel

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 -17.00

Bosscheweg 80
5283 WB Boxtel

info@archeobox.nl
Coördinator: Carlo Spee

Wetenschap en cultuur waren lang het domein van professionals. Maar digitalisering en bottom-up ontwikkelingen maakten nieuwe vormen van citizen science en publieksparticipatie mogelijk. De scheiding tussen experts en amateurs vervaagt. Andere benaderingen en praktijken worden mogelijk. Niet altijd en overal, maar als je goed kijkt gebeurt er van alles. Van heroriëntatie van erfgoed op de gemeenschap (zoals beoogd met het Faro-kaderverdrag) tot lokale wetenschap en community-betrokkenheid. Neem de ArcheoHotspots: open keukentafels bij musea en depots waar passanten archeologisch vondstmateriaal kunnen bewerken.

Tijdens het congres De participatie voorbij delen we onze ervaringen met ArcheoHotspots, sinds 2014. Maar we proberen breder te gaan: wat gebeurt er nog meer op het participatieve snijvlak van wetenschap en cultuur/erfgoed? Hoe zien nieuwe praktijken voor meer participatie en engagement eruit? Welke grenzen zijn er? Zit het publiek echt aan de knoppen? Wat betekent dat voor professionals? En uiteindelijk: hoe verandert deze trend de inhoud? Op zoek naar nieuwe perspectieven, proberen we een agenda voor de toekomst te maken.

‘De participatie voorbij: pionieren met publieksengagement tussen wetenschap en cultuur’ wordt georganiseerd door Stichting ArcheoHotspots, ondersteund door Stichting Onderzoekslink.

Met bijdragen van o.m. Erik Boekesteijn (OfByForAll bibliotheken), Marjolein de Boer (begeleiding MeeMaakPodia), Alexander van de Bunt/Jet Gardner (ArcheoHotspots), Renske Bult (zelf erfgoed maken in Drenthe), Dick van Dijk (Citizen Sensing bij Tata Steel), Heleen van Londen (archeologie en grass roots), Michiel Schwarz (Sustainism Lab) en Jobbe Wijnen/Marjolijn Kok (Moluks Kamp Wydemerck).

 

Maandag 14 november, 13-17u + borrel (Inloop vanaf 12.30)
Theatrum Anatomicum, De Waag Futurelab
Nieuwmarkt 4 – 1012 CR Amsterdam

Voor wie is dit congres?
Coördinatoren en deelnemers ArcheoHotspot-locaties
Denkers en doeners uit musea en wetenschapscentra
Publiekswerkers archeologie, erfgoed, cultuur

Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Alexander van de Bunt – A.vandebunt@rmo.nl. Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, bij inschrijving rekenen we op je komst.

PROGRAMMA 

ArcheoHotspots Alexander van de Bunt | Jet Gardner

ZELF DOEN

Dick van Dijk (Waag Society),Citizen Sensing in Velzen tegen Tata Steel

Heleen van Londen (UvA), Participatie in archeologie

Docu-intermezzo SALONS D’ARCHÉOLOGIE  publiekparticipatie in de Zwitserse Alpen 

NIEUWE PARADIGMA’S

Arie Lengkeek (commongrounds | LSAbewoners – stadmaken): Woekerruimtes

Marjolein de Boer | Maarten Bul, Begeleiding MeeMaakPodia (Fonds voor Cultuurparticipatie)

ALS HET OVER JEZELF GAAT

Jobbe Wijnen, marjolijn kok – Molukse barakken in Wyldermerck

Erik Boekesteijn (KB) OfByForAll bibliotheken van door en voor iedereen

INTERACTIEVE ONTWERPSESSIE: naar een nieuwe agenda 

RECAP

Michiel Schwarz (Sustainism Lab) 

 

Stichting ArcheoHotspots is een onafhankelijk initiatief, wordt ondersteund door het ministerie van OCW en het Rijksmuseum van Oudheden, en bevordert lokale participatie op het gebied van archeologie en erfgoed.