ArcheoHotspot Hasselt

Archeohotspot Zwartewaterland is gevestigd in een leegstaande school De Trekschuit, Burg. Malcorpslaan 91 te Hasselt. Het is tevens de werkruimte van Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ). Hier is een bruikbare werkruimte ingericht voor het conserveren en restaureren van bodemvondsten, een fotostudio en een depot.

De SAWZ werkt nauw samen met de gemeente Zwartewaterland en professionele archeologen en is een onderdeel van AWN-afdeling 20, IJsseldelta/Vechtstreek. Momenteel zijn we bezig met verschillende projecten zoals het beschrijven van ca. 700 baggervondsten uit onze gemeente die allen te maken hebben met scheepvaart en scheepsbouw, het restaureren van een stuk oude stadsmuur en geofysisch onderzoek. Daarnaast zijn wij betrokken bij planvormingen en assistentie bij opgravingen. Wij staan voor het behoud en het beschermen van archeologische- en cultuurhistorische waarden in onze gemeente en omgeving. Hiervoor werken we nauw samen met andere verenigingen in ons gebied en helpen deze tevens met het inventariseren en adviseren van hun archeologische collectie.

Wij kunnen regelmatig beschikken over een grondradar waarmee we geofysisch onderzoek doen op plaatsen die bedreigd worden of waar mogelijk nog ondergrondse archeologische resten aanwezig zijn. Wij geven inlichtingen aan gemeenten en onderzoeksbureaus en tevens voorlichting aan scholen via een educatieprogramma.


Zie voor meer informatie: www.archeologiezwartewaterland.nl of Instagram: @erfgoedzwartewaterland.

ArcheoHotspot 

Openingstijden:                                                       

maandagmiddag – 14.00 uur tot 17.00 uur

maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur

De trekschuit                                      

Burgemeester Malcorpslaan 91-99

Hasselt