You are currently viewing Grondradar expertise bij de AWN

Grondradar expertise bij de AWN

De Werkgroep Innovatieve Meettechnieken voor Archeologie is opgericht als werkgroep binnen de AWN. Het doel van de werkgroep is het toegankelijk maken van nieuwe innovatieve meettechnieken waarmee non-intrusief informatie gewonnen kan worden die voor geologische en archeologische doeleinden gebruikt zou kunnen worden. De technieken bestaan onder anderen metingen met totalstation, grondradar, magnetometrie en electrische weerstand.


De werkgroep faciliteert en ondersteunt bovengenoemde metingen die in opdracht van archeologische en geologische vrijwilligers organisaties (non-profit) worden uitgevoerd. Ondersteuning geschiedt in de vorm van uitwerking van de meetresultaten in de vorm van meetrapportjes en waar gewenst in de vorm van uitgebreidere archeologische of geologische rapporten en publicaties, zonder winstoogmerk.

Deze expertise wil de AWN niet alleen delen maar ook beschikbaar stellen ter bevordering van archeologisch en historisch onderzoek. AVKP maar ook AWN leden of Heemkundekringen die interesse hebben in de ondersteuning en diensten van de WIMA bij lokaal archeologisch/historisch onderzoek kunnen contact op nemen met de WIMA.


Heeft u al een project op het oog dan kunt u alvast dit  aanvraagformulier bodemradar downloaden, invullen en opsturen naar het contactadres. WIMA zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact opnemen voor het maken van een afspraak ter voorbereiding van uw onderzoek.

contact opnemen kan via email: wima.avkp@hccnet.nl