You are currently viewing In Memoriam Tonnie van de Rijdt (1943-2021)

In Memoriam Tonnie van de Rijdt (1943-2021)


Tonnie van de Rijdt bij de opening van de eerste archeohotspot in 2014


13 mei j.l. overleed Tonnie van de Rijdt. In 2011 of 2012 zal ik Tonnie voor het eerst hebben ontmoet. Het klikte meteen. Haar heldere visie, duidelijk taalgebruik en drang om tot verbeteringen te komen, spraken me direct aan. Er was vertrouwen en respect. Ze wilde echt samenwerken en daarin vonden we elkaar. Sinds 2010 was Tonnie voorzitter geworden van de AWN, toen nog de landelijke vereniging voor amateur archeologie. Ze heeft dat langzaam maar doelbewust omgezet in een vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. Het was een lastige periode omdat door de archeologie wetgeving de positie van de amateurarcheoloog niet goed was geregeld. Ze was acht jaar voorzitter tot het voorjaar van 2018 en in die periode hadden we zeer regelmatig overleg vanuit de stuurgroep waar we tussen 2013 en 2018 zaten. En het overleg was altijd constructief, mensgericht en doelgericht. Tonnie was kritisch op de resultaten en haar expertise als organisatiedeskundige hielp daarbij. Op 2 november 2018 gaf ik bij de RCE in Amersfoort een lezing over Citizen Science in relatie tot vrijwilligers in de archeologie en de rol van de Archeohotspots. Ik beschouw die lezing als de eerste Tonnie van de Rijdt-lezing en ik hoop dat de AWN deze reeks voort gaat zetten.

Toen we in 2012 begonnen te filosoferen over het concept van Archeohotspots zaten we meteen op een lijn. Tonnie zag meer zichtbaarheid voor het werk van de vrijwilligers in de archeologie en daarmee ook de kans om meer draagvlak en leden te winnen. We trokken samen op in de fondsenwerving en waren succesvol met een grote aanvraag bij het Mondriaanfonds, VSBfonds en het Amsterdams Universiteitsfonds. We konden aan de slag en stelden een landelijke coördinator aan en realiseerden in de eerste vier jaar meteen zes locaties in Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht en Nijmegen. In 2014 konden we de eerste Archeohotspot in het Allard Pierson openen, wat de start was van een geweldig succesvolle campagne die tot op de dag van vandaag doorloopt.

Inmiddels zijn er meer dan 25 Archeohotspots verspreid over heel Nederland en is er een nauwe samenwerking met het PAN-project waarin metaalvondsten worden geïnventariseerd.

Zonder de grote steun en betrokkenheid van Tonnie en de samenwerking met de AWN waren de Archeohotspots er nooit gekomen, dat durf ik wel te zeggen. En daar ben ik haar dankbaar voor. 

Rust zacht, lieve Tonnie.

Amsterdam 20 mei 2021,

namens de Stichting Archeohotspots

Wim Hupperetz