Categorieën
← Alle agenda punten

Lezing | Stempels op Romeinse dakpannen en tegels langs de Romeinse rijksgrens

Volksuniversiteit Oegstgeest - Lange Voort 2 u, 2341 KA Oegstgeest

In 2022 is groot onderzoek geweest naar Romeinse baksteenstempels. Archeoloog Julia Chorus gaat tijdens deze lezing in op de gevonden fragmenten van dit Romeins bouwmateriaal zoals dakpannen, wand- en vloertegels met stempels die afkomstig zijn van opgravingen langs de Romeinse rijksgrens, de Limes.

Vanaf het voorjaar 2022 heeft een enthousiaste groep vrijwilligers van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) en van verschillende ArcheoHotspots met Julia Chorus en collega Guus Gazenbeek meegewerkt aan een groot onderzoek naar Romeinse baksteenstempels. Deze fragmenten van Romeins bouwmateriaal, zoals dakpannen, wand- en vloertegels met stempels waren afkomstig van opgravingen langs de Romeinse rijksgrens, de Limes. Ze liggen opgeslagen in de verschillende provinciale en gemeentelijke archeologische depots.

Ook een enthousiaste groep van de ArcheoHotspot Oegstgeest werkte mee aan de inventarisatie. Deze vrijwilligers hebben een grote bijdrage aan het onderzoek geleverd en ondertussen zelf veel geleerd over het Romeins bouwmateriaal en ervaring opgedaan met het onderzoek. Wat is er nu, ruim een jaar later, uit die inventarisatie gekomen? Waar kwamen de vondsten precies vandaan en wat betekenen de stempels die zijn aangetroffen op het bouwmateriaal?

Over de docent

De lezing wordt gegeven door Julia Chorus. Zij is archeoloog en houdt zich vooral bezig met Romeinse archeologie. Sinds 2009 heeft zij haar eigen bedrijf. Enerzijds werkt zij aan onderzoek, bijvoorbeeld naar de forten langs de Rijn en de bijbehorende vici, de dorpjes bij die forten. Anderzijds – en soms ook tegelijkertijd – werkt Julia aan publieksbereik en participatieprojecten. Daarbij probeert ze een zo breed mogelijk publiek bij dat onderzoek te betrekken. Van kinderen op de basisschool tot volwassenen. Tot slot werkt ze vanuit opgravingsgegevens mee aan het maken van maquettes en digitale 3D-reconstructies. Het onderzoek naar de Romeinse baksteenstempels ligt mooi op het snijvlak van beide onderdelen.

Geïnteresseerd in deze lezing? Je kan je tickets bestellen voor deze activiteit via de website van de Bibliotheek.

We adviseren je om je voor deze lezing op te geven vóór 22 november 2023. Bij te weinig aanmeldingen op deze datum kan besloten worden om de lezing te annuleren. Deelnemers worden bij annulering zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte gesteld.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de ArcheoHotspot Oegstgeest, AWN – Nederlandse Archeologievereniging en de Bibliotheek.

Dit is een activiteit van