Wat gebeurt er met mijn vondstmelding?

Nadat gegevens van een vondst in PAN zijn opgenomen wordt de vondst  gedetermineerd en gevalideerd door de PAN-periodespecialisten. Na validatie zijn de gegevens zichtbaar op de openbare publieksite.

Over de zichtbaarheid van vondstlocaties, privégegevens en de eigendom van vondsten bestaat soms onduidelijkheid. Op de meest gestelde vragen staan hieronder de antwoorden:

Zijn mijn zoekplaatsen via PAN openbaar?
Nee. Exacte vindplaatsen binnen gemeentegrenzen worden niet op de website getoond.

Word ik als vinder/eigenaar met naam en adres in PAN getoond?
Nee. Privacygevoelige informatie wordt indien gewenst niet opgeslagen. Alleen een zelf gekozen naam (alias) is nodig. Een e-mailadres is alleen nodig indien je je eigen collectie in het PAN-systeem wilt inzien.

Wat gebeurt er met mijn vondsten?
Losse vondsten gedaan op land blijven je eigendom. Bij schatvondsten dient volgens de wet de waarde met de grondeigenaar te worden gedeeld. PAN is hierbij niet formeel betrokken. Als je dat wilt kunnen we wel bemiddelen. Voor de meeste vondsten van waterbodems geldt ook dat je als eigenaar wordt beschouwd. Raadpleeg de PAN-brochures voor meer informatie. Eventueel lenen wij je collectie voor fotografie maar je beslist zelf of dat mag.