ArcheoHotspots

Stichting Archeohotspots

ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kunt maken met archeologie. Je kunt er gratis binnenlopen en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. Zo kunnen bezoekers nu op sommige plekken materiaal uit opgravingen sorteren of mee helpen puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld een beerput. De bezoekers komen letterlijk in contact met het verleden.

Op veel plekken is er ook vaak ruimte om je eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en of mee te doen aan activiteiten of lezingen. Het is de ambitie van de initiatiefnemers om niet alleen het aantal ArcheoHotspots uit te breiden maar ook nieuwe vormen te vinden voor deze bijzondere publieksparticipatie in archeologie.

Voor de vrijwilligers

Stichting ArcheoHotspots zet zich in om zo veel mogelijk archeologische organisaties te helpen om op een participatieve manier met publiek aan de slag te gaan. Daarnaast helpt de stichting waar dat kan met het opzetten van een al of niet tijdelijke ArcheoHotspot, en ondersteunt ze organisaties met hand- en spandiensten, materialen en met marketing en communicatie. Er is een netwerk van ArcheoHotspots-coördinatoren die nieuws en best practices uitwisselen en bezoekers begeleiden bij de ArcheoHotspots. Daarnaast is er een trainingsprogramma beschikbaar.

Initiatief & fondsen

De ondersteuning van ArcheoHotspot-locaties wordt uitgevoerd door de Stichting ArcheoHotspots, en gesteund dor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum van Oudheden. Vaste partners zijn Allard Pierson (UvA), AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, , DDA, Saxion Hogeschool en de Nationale Archeologiedagen. Eerdere steun verleenden Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Stichting Dioraphte en het Amsterdams Universiteitsfonds.