Meldplicht en erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet ingegaan. Metaaldetectie is sindsdien toegestaan, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo mag een detectorzoeker niet dieper dan 30 cm graven, mag niet op een monument of lopende opgraving worden gezocht, en er moet toestemming zijn gegeven door de grondgebruiker. Belangrijk is dat er ook een meldplicht bestaat: vondsten moeten worden gemeld. Het doel hiervan is om de wetenschappelijke informatiewaarde van de vondsten te behouden. Het meenemen van oudheidkundige vondsten onder water door duikers was tot 2016 toegestaan.  Daarna is dit alleen nog onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Zie de website van de RCE voor meer informatie. Collecties watervondsten verzameld tot medio 2016 worden eveneens door PAN gedocumenteerd.

Het verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed dat zich op de waterbodem bevindt is een opgraving, waar een certificaat voor verplicht is. Beeld: RCE