Bestuur Stichting ArcheoHotspots

Daan Raemaekers (voorzitter) werkt sinds 2002 als hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is opgeleid aan de Universiteit Leiden waar hij in 1999 promoveerde op een onderzoek naar de Swifterbant-cultuur, oftewel de overgang naar het neolithicum in Noordwest-Europa. In de periode 1998-2002 werkte hij als senior-projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau. In zijn onderzoek gaat de aandacht nog steeds uit naar de Swifterbant-cultuur, maar ook naar de biografie van hunebedden tot vandaag, prehistorisch aardewerk, monumentenzorg en de betekenis van prehistorische archeologie voor de huidige samenleving.

Nevenfuncties: bestuurslid Hunebedcentrum, lid aad van advies stichting Archeologie en Publiek en mede-organisator Steentijddag.

Jeanette Raap (secretaris), is meervoudig oma. Woont al vanaf 1983 in de Jordaan (maar  een echte Jordanees word je nooit). Vanaf 1981 werkte zij tot aan haar pensioen op een school in Hoorn als docent en schoolleider. Al voor haar pensionering wilde zij vrijwilliger worden bij de ArcheoHotspot in het Allard Pierson om haar enthousiasme over archeologie te delen. Als lid van het bestuur van onze stichting is ze goed op de hoogte van de ontwikkeling van de vele hotspots in het land, waar een leger van vrijwilligers  bezoekers letterlijk in contact brengt met hun geschiedenis.

Paulien Retèl (penningmeester) werkt sinds 2010 als projectleider in het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut van de Universiteit van Amsterdam waar in 2014 de eerste ArcheoHotspot van start ging. Na haar studie Klassieke Talen aan de Universiteit Leiden belandde ze in uitgeefwereld, en was onder andere zes jaar lang verantwoordelijk voor alle publicaties van het Rijksmuseum Amsterdam. In het Allard Pierson verzorgt Paulien de publicaties en werkt ze mee aan subsidieaanvragen en de (financiële) verslaglegging van tentoonstellings- en onderzoeksprojecten. Ook draagt ze bij aan de digitale ontwikkelingen rond de collectie van het Allard Person.

Huidige nevenfuncties: ambtelijk secretaris van de Stichting Allard Pierson en voorzitter van de buurtvereniging Raadsherenbuurt in Leiden.

Ilias Zian is museoloog en cultureel adviseur en houdt zich bezig met de vraagstukken rondom inclusie. In het Europees project RICHES onderzocht hij de link tussen de praktijk van erfgoedinstellingen en de persoonlijke betekenis en ervaring van erfgoed, in de context van identiteitsvorming en sociale cohesie. Hij was initiatiefnemer van de eerste Marokkaanse Boot tijdens de Pride Amsterdam, hiervoor werd hij genomineerd als Amsterdammer van het jaar. Hij werkte als programmamaker bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam en is thans diversiteitsadviseur bij het Van Gogh Museum.

Nevenfuncties omvatten: voorzitter stichting Zichtbaar, bestuurslid Storytelling Center, bestuurslid Moving Arts Project, adviseur Mondriaanfonds.

Liselotte Gertenbach is bestuurslid van ArcheoHotspots. Vanuit haar bacheloropleiding Cultureel Erfgoed liep ze in 2016 stage in Huis van Hilde (Castricum), waar zij met het team een ArcheoHotspot heeft opgezet. In 2018 zette ze haar studie voort met een master Kunstgeschiedenis in Groningen. Na afronding bleef ze betrokken bij het domein van publieksarcheologie in onze stichting, een tijdelijke functie bij de Archeologiedagen in 2021 en het doorlopende vrijwilligerswerk in Huis van Hilde.