Bestuur Stichting ArcheoHotspots

Daan Raemaekers (voorzitter) werkt sinds 2002 als hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is opgeleid aan de Universiteit Leiden waar hij in 1999 promoveerde op een onderzoek naar de Swifterbant-cultuur, oftewel de overgang naar het neolithicum in Noordwest-Europa. In de periode 1998-2002 werkte hij als senior-projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau. In zijn onderzoek gaat de aandacht nog steeds uit naar de Swifterbant-cultuur, maar ook naar de biografie van hunebedden tot vandaag, prehistorisch aardewerk, monumentenzorg en de betekenis van prehistorische archeologie voor de huidige samenleving.

Nevenfuncties: bestuurslid Hunebedcentrum, lid aad van advies stichting Archeologie en Publiek en mede-organisator Steentijddag.

Jeanette Raap (secretaris), is meervoudig oma. Woont al vanaf 1983 in de Jordaan (maar  een echte Jordanees word je nooit). Vanaf 1981 werkte zij tot aan haar pensioen op een school in Hoorn als docent en schoolleider. Al voor haar pensionering wilde zij vrijwilliger worden bij de ArcheoHotspot in het Allard Pierson om haar enthousiasme over archeologie te delen. Als lid van het bestuur van onze stichting is ze goed op de hoogte van de ontwikkeling van de vele hotspots in het land, waar een leger van vrijwilligers  bezoekers letterlijk in contact brengt met hun geschiedenis.

Paulien Retèl (penningmeester) werkt sinds 2010 als projectleider in het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut van de Universiteit van Amsterdam waar in 2014 de eerste ArcheoHotspot van start ging. Na haar studie Klassieke Talen aan de Universiteit Leiden belandde ze in uitgeefwereld, en was onder andere zes jaar lang verantwoordelijk voor alle publicaties van het Rijksmuseum Amsterdam. In het Allard Pierson verzorgt Paulien de publicaties en werkt ze mee aan subsidieaanvragen en de (financiële) verslaglegging van tentoonstellings- en onderzoeksprojecten. Ook draagt ze bij aan de digitale ontwikkelingen rond de collectie van het Allard Person.

Huidige nevenfuncties: ambtelijk secretaris van de Stichting Allard Pierson en voorzitter van de buurtvereniging Raadsherenbuurt in Leiden.

Richard Francken (algemeen bestuurslid) werkt bij Oracle in de global business unit Healthcare. Binnen Oracle is hij verantwoordelijk voor interoperabiliteit, health data intelligence, AI/ML/LM en innovaties. Richard is lid van DDA Nederlandse vereniging voor metaaldetectie, de nationale archeologie vereniging AWN en het Koninklijk Nederlands genootschap voor munt- en penningkunde.

Nevenfuncties: Voorzitter DDA Nederlandse vereniging voor metaaldetectie, Redactielid Detector magazine, Functionaris gegevensbescherming DDA Nederlandse vereniging voor metaaldetectie.

 

Saskia Stevens (algemeen bestuurslid) werkt bij de Universiteit Utrecht als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur, met een focus op de Romeinse tijd. Zij is projectleider van het meerjarige onderzoeksproject ‘Constructing the Limes’ waarin zij samen met een groot team onderzoek doet naar de functie, impact en doorwerking van de Nedergermaanse Limes, van de Romeinse tijd tot nu. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderzoek naar Romeinse wooncultuur en stedenbouw in Rome, Pompeii en Ostia. Aan de UU maakt ze zich bovendien sterk voor public engagement en citizen science in wetenschappelijk onderzoek.

Nevenfunctie: lid Comité van aanbeveling van het Romeins Museum Heerlen.