Portable Antiquities of the Netherlands

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) is een nationale infrastructuur die het mogelijk maakt om oudheidkundige vondsten in privébezit te documenteren en online te publiceren. In PAN worden naast metaaldetectorvondsten ook vondsten van vrijwilligers in de onderwaterarcheologie en vondsten van andere materialen geregistreerd. Zo wordt de informatie over deze vondsten beschikbaar gemaakt voor de wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. De geregistreerde vondsten zijn te zien op de website van PAN.

Het digitale PAN-systeem bestaat uit een website en een app. De website heeft een publieksdeel waar de vondsten zonder hun precieze vindplaats te zien zijn. Die zijn alleen als de contouren van een gemeente weergegeven. PAN garandeert dat precieze vondstlocaties en de namen van melders nooit zichtbaar zijn voor andere zoekers. De website heeft ook afgeschermde ruimtes voor iedere melder met een account en afgeschermde delen waar de PAN-medewerkers in werken. Naast de website is er ook een PAN-app. Deze kan gebruikt worden om de eerste gegevens van een vondst tijdens het zoeken alvast vast te leggen. Die kunnen later op het eigen PAN-account worden bijgewerkt.  

Vinders met een account kunnen zelf hun vondsten in PAN registreren. Ook kunnen zij de PAN-regiocoördinatoren vragen om hiermee te helpen. De regiocoördinatoren houden spreekuur op verschillende ArcheoHotspot-locaties. Hier kunnen vinders langskomen voor informatie over PAN en hulp bij het melden van hun vondsten. Ook zijn de regiocoördinatoren vaak aanwezig op evenementen zoals archeologiedagen of zoekdagen van de verschillende detectorverenigingen. Zie de agenda voor spreekuren, evenementen waar PAN aanwezig is en PAN-activiteiten.