ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kunt maken met archeologie. Je kunt er gratis binnenlopen en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. Zo kunnen bezoekers nu op sommige plekken materiaal uit opgravingen sorteren of mee helpen puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld een beerput. De bezoekers komen letterlijk in contact met het verleden.

Op veel plekken is er ook vaak ruimte om eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en of mee te doen aan activiteiten of lezingen. Het is de ambitie van de initiatiefnemers om naast het vergroten van het aantal ArcheoHotspots in Nederland, ook de vormen waarin de publieksparticipatie plaatsvindt verder uit te breiden. Zo wil het landelijke initiatief, ArcheoHotspots.nl de actieve participatie van het publiek bij het Nederlandse Archeologisch onderzoek bevorderen door het mogelijk te maken dat er op zoveel mogelijk plekken een al of niet tijdelijke ArcheoHotspot kan ontstaan.

ArcheoHotspots.nl

ArcheoHotspots.nl zet zich in om zo veel mogelijk archeologische organisaties te helpen om op een participatieve manier met het publiek aan de slag te gaan. ArcheoHotspots.nl helpt organisaties waar nodig met het opzetten van een al of niet tijdelijke ArcheoHotspot, ondersteunt organisaties met hand- en spandiensten, materialen en met marketing en communicatie. Er is een netwerk van ArcheoHotspotscoördinatoren, nieuws en best practices worden uitgewisseld. Voor de vrijwilligers die het publiek van de ArcheoHotspots begeleiden is er een trainingsprogramma. 

Initiatief en fondsen

Het project ArcheoHotspots.nl wordt gedragen door de Stichting ArcheoHotspots, het Allard Pierson Museum, de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, het Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, PAN, DDA, Saxion en de Nationale Archeologiedagen.

Meer lezen over Stichting ArcheoHotspots? Download hier ons jaarverslag van 2019: 

Bestuur 

Wim Hupperetz (1966) is directeur van het Allard Pierson en Bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Al meer dan 15 jaar is hij actief in EU projecten gerelateerd aan digitaal erfgoed en de toepassing in musea. In 2014 initieerde hij ArcheoHotspots, in 2015 het Digital Museum Lab en in 2016 MuseumCamp. Hij is voorzitter van de stichting Archeohotspots.

Riemer Knoop is klassiek archeoloog,  hij heeft tussen 1979 en 1985 gewoond en gewerkt in Rome en gepromoveerd op terracotta daken en dakpannen. Hij maakte tv-programma’s bij de VARA en zat bij het Rijksmuseum van Oudheden tot 1998. Daarna ging hij zelfstandig verder als cultureel adviseur, voor musea maar ook in de archeologie –vooral beleid en strategie. De laatste 8 jaar is hij lector cultureel erfgoed geweest aan de Reinwardt Academie (AHK), waar hij in project Straatwaarden:  https://www.reinwardt.ahk.nl/onderzoek/themas/straatwaarden/  nieuwe participatieve praktijken op erfgoedgebied onderzocht. Tegenwoordig is hij weer terug in adviesvak (www.gordion.nl).

Hugo Gajus Scheltema is op 11 april 1952 in New York geboren. Hij bracht deel van zijn jeugd in Indonesië en Frankrijk door en ging na zijn gymnasium in Baarn en Den Haag rechten studeren in Leiden. Na zijn studie trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst. Tijdens zijn loopbaan bij Buitenlandse Zaken werd hij onder andere Consul-Generaal in New York en Ambassadeur in Slowakije, Jordanië, Pakistan en Hongarije. Na zijn pensionering in 2018 werd hij landelijk voorzitter van de AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Op archeologisch gebied schreef hij onder andere het boek ‘Megalithic Jordan; an introduction and field guide (ACOR Amman, 2006)’. Gajus Scheltema is penningmeester van de Stichting Archeohotspots

Liselotte Gertenbach (25) is bestuurslid van ArcheoHotspots. Vanuit haar bacheloropleiding Cultureel Erfgoed heeft zij in 2016 stage gelopen in Huis van Hilde (Castricum), waar zij met een team een ArcheoHotspot heeft opgezet. In 2018 besloot zij om haar studie voort te zetten en is zij begonnen met een master Kunstgeschiedenis in Groningen. Tegelijkertijd werd zij benaderd voor een rol als bestuurslid in de landelijke organisatie van de ArcheoHotspots. Naast diverse landelijke taken, kijkt zij naar mogelijkheden voor het opzetten van een ArcheoHotspot in het Noorden van het land. 

Ilias Zian is museoloog, cultureel adviseur en houdt zich bezig met de vraagstukken rondom inclusie. In het Europees project RICHES onderzocht hij de link tussen de praktijk van erfgoed instellingen en de persoonlijke betekenis en ervaring van erfgoed, in de context van identiteitsvorming en sociale cohesie. Hij was initiatiefnemer van de eerste Marokkaanse Boot tijdens de Pride Amsterdam, hiervoor werd hij genomineerd als Amsterdammer van het jaar. Hij werkt als programmamaker  bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Nevenfuncties omvatten: , Bestuurslid Salon de Museologie, Bestuurslid ArcheoHotSpots, voorzitter stichting Zichtbaar, bestuurslid Storytelling Center, bestuurslid Moving Arts Project, adviseur Mondriaan fonds

Jeanette Raap, 67 jaar oud, getrouwd, twee dochters, twee kleinkinderen en een poes. Al van af 1983 woonachtig in de Jordaan (maar hoe lang je daar ook woont, een echte Jordanees word je nooit). Vanaf 1981 werkte zij tot aan haar pensioen op een school in Hoorn als docent schoolleiding. Al voordat dat zij gepensioneerd was, wilde zij vrijwilliger worden bij de ArcheoHotspot in het Allard Pierson om haar enthousiasme over Archeologie te kunnen delen. Als lid van het bestuur van de Stichting ArcheoHotspot is zij op de hoogte van de ontwikkeling van de vele Hotspots in het land, waar een leger van vrijwilligers  bezoekers letterlijk in contact brengen met hun geschiedenis.