Categorieën
← Alle hotspots

ArcheoHotspot Batavialand

Woensdag van 13.00 – 16.00
Vrijdag van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00

Stichting Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
(voor navigatie: Bataviastad)

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Bezoekers kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend, iedereen kan gratis en zonder afspraak binnenlopen bij de ArcheoHotspot. Door het geven van het archeologisch spreekuur en de ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze voorouders.

ARCHEOLOGIE VOOR IEDEREEN

Door het geven van rondleidingen en het openen van een ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze voorouders.

ARCHEOLOGISCH SPREEKUUR

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand, van 13.00 uur – 16.00 uur, biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten jou de gelegenheid om de door jou archeologische vondsten uit de provincie Flevoland te laten onderzoeken. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Wat is het? Hoe oud is het? Waar komt het vandaan?

Archeologen van het PDB (Provinciaal Depot voor Bodemvondsten) samen met amateur archeologen van de AWN (Vrijwilligers in de archeologie) afdeling Flevoland ontvangen jou in de ArcheoHotspot, waar de voorwerpen worden onderzocht. Jouw voorwerp wordt gedocumenteerd,  maar blijft jouw eigendom. Tenzij je zelf aangeeft het voorwerp te willen afstaan aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. We zullen de voorwerpen niet op geldwaarde taxeren.

Wim laat zien wat je kunt doen in de ArcheoHotspot.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Batavialand

Contactpersonen

Archeoloog & Beheerder Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland

Tineke Roovers

Met dank aan