Categorieën
← Alle nieuws

De participatie voorbij - Online terug te kijken.

noord-holland

Afgelopen 14 november vond het congres ‘De participatie voorbij’ plaats in De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Een bont gezelschap van 60 deelnemers had zich in de voormalige snijkamer van het chirurgijnen-gilde (waar Rembrandts De anatomische les nog had gehangen) verzameld om te kijken hoe het concept van de ArcheoHotspots het beste uitgelegd kan worden en maatschappelijk verbreedt. We doen immers aan burgerwetenschap, een stukje educatie en draagvlakversterking voor de archeologie. Maar ook aan emancipatie van vrijwilligers, participatie door bezoekers en passanten en het leggen van verbindingen met de leefomgeving.

Het congres levert mooie input voor nieuwe archeologische bottom-up initiatieven, hoe burgerwetenschap ingezet kan worden en verschillende zienswijzen t.a.v. publieksengagement en participatie. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, van de ArcheoHotspots als open keukentafelgesprek tot aan Molukkers in Groningen die zich ontfermen over hun eigen archeologie. Kortom, een congres wat je zeker niet mag missen en om deze reden nu beschikbaar voor iedereen!

We kijken terug op een mooi congres. Heb je het congres gemist of wil je het terugkijken, bekijk dan de playlist hieronder.

Over ‘De participatie voorbij’

Wetenschap en cultuur waren lang het domein van professionals. Maar digitalisering en bottom-up ontwikkelingen maakten nieuwe vormen van citizen science en publieksparticipatie mogelijk. De scheiding tussen experts en amateurs vervaagt. Andere benaderingen en praktijken worden mogelijk. Niet altijd en overal, maar als je goed kijkt gebeurt er van alles. Van heroriëntatie van erfgoed op de gemeenschap (zoals beoogd met het Faro-kaderverdrag) tot lokale wetenschap en community-betrokkenheid. Neem de ArcheoHotspots: open keukentafels bij musea en depots waar passanten archeologisch vondstmateriaal kunnen bewerken.

Tijdens het congres De participatie voorbij delen we onze ervaringen met ArcheoHotspots, sinds 2014. Maar we proberen breder te gaan: wat gebeurt er nog meer op het participatieve snijvlak van wetenschap en cultuur/erfgoed? Hoe zien nieuwe praktijken voor meer participatie en engagement eruit? Welke grenzen zijn er? Zit het publiek echt aan de knoppen? Wat betekent dat voor professionals? En uiteindelijk: hoe verandert deze trend de inhoud? Op zoek naar nieuwe perspectieven, proberen we een agenda voor de toekomst te maken.

Kijk hier het gehele programma terug

De participatie voorbij #1 – introductie
Welkom door moderator Riemer Knoop, voorzitter van Stichting ArcheoHotspots.

De participatie voorbij #2 – ArcheoHotspots
Introductie door Alexander van de Bunt (landelijk coördinator Archeohotspots) en Jet Gardner (coördinator ArcheoHotspot Utrecht) over de ArcheoHotspots.

De participatie voorbij #3 – Citizen sensing
Dick van Dijk 
Sylke van Duinen (Waag), Citizen Sensing: over luchtkwaliteit bezorgde burgers gebruiken zelfontworpen en -gemaakte luchtmeetapparatuur zoals in Velsen rondom Tata Steel.

De participatie voorbij #4 – Participatie in de Nederlandse archeologie
Heleen van Londen (UvA), Participatie in archeologie: over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectieven. Een overzicht met eigen inbreng.

De participatie voorbij #5 – Salons archéologiques
ENTR’ACTE Salons Archéologiques (Elinor Dunning & Camille Aeschimann – ArchaeoConcept) A participatory project where heritage is co-defined, expressed and shared (film).

De participatie voorbij #6 – Wat gebeurt er als je de sleutels aan het publiek geeft?
Marjolein de Boer | Maarten Bul (Fonds voor Cultuurparticipatie) ‘MeeMaakPodia’ – wat gebeurt er wanneer je de sleutels van je podium weggeeft aan het publiek?

De participatie voorbij #7 – Een gemene vraag: van wie is de stad?
Arie Lengkeek | Maurice Specht
 (LSAbewoners – stadmaken): “Woekerruimte” – begripsomdraaiing van burger, ruimte en bestuur.

De participatie voorbij #8 – De nieuwe bibliotheek. Waarom OfByForAll en hoe dat in NL landde
Erik Boekesteijn
 (Koninklijke Bibliotheek) over de nieuwe bibliotheek.

De participatie voorbij #9 – Molukkers als archeologen in Wydemerck. Publiek? Eigenaren!
In gesprek met Jobbe Wijnen en marjolijn kok over Molukkers als archeologen in Wydemerck. Tevens winnaars van De Publieksprijs Nederlandse Archeologie (SAP) van 2022.

De participatie voorbij #10 – Zichtlijnen naar de toekomst
Samen met Michiel Schwarz (Sustainism Lab) blikken we terug op de middag. 

Met bijdrage van

De participatie voorbij: pionieren met publieksengagement tussen wetenschap en cultuur’ wordt georganiseerd door Stichting ArcheoHotspots, ondersteund door Stichting Onderzoekslink.

Bijdragers

Landelijk coördinator

Alexander van de Bunt

Dit is een verhaal van

Wat heb jij gevonden?