Categorieën
← Alle nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor publieksarcheologie

noord-holland

Vorige week werd de nieuwe regeling voor publieksarcheologie gelanceerd! Tot en met 2025 kunnen individuen, organisaties zonder winstoogmerk en maatschappelijk betrokken bedrijven een aanvraag indienen voor kleinschalige initiatieven op het gebied van archeologische publieksparticipatie en-communicatie.

Achtergrond

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil publieksbereik en publieksparticipatie in de archeologie vergroten en stimuleren en heeft hiervoor geld vrijgemaakt. Gedurende de periode 2023 tot en met 2025 is € 300.000 per jaar beschikbaar voor publieksparticipatie. Het werkveld heeft de mogelijkheid gekregen om zelf te besluiten hoe dit geld gaat worden besteed. De keuze is gevallen op een CultuurFonds op Naam bij het Cultuurfonds: het Fonds voor Archeologie en Publiek.

Doel van de regeling

De regeling is bedoeld om op laagdrempelige en toegankelijke wijze financieel bij te dragen aan kleinschalige initiatieven en praktijken op het gebied van archeologische publieksparticipatie. De initiatieven zijn erop gericht om mensen actief mee te laten doen aan archeologische activiteiten, vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke positie.

Zonder verspreiding van archeologische kennis onder een breed publiek (via publiekscommunicatie), is het potentiële animo dergelijke participatie smal. Daarom kunnen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking komen.

Welke aanvragen worden ondersteund?

  • De voorkeur ligt bij initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • Activiteiten die de participatie van een zo divers mogelijk publiek bij archeologie kunnen bevorderen, zoals: het meertalig aanbieden van informatie.
  • Activiteiten waarbij samenwerking en ontmoeting worden gestimuleerd tussen de archeologen, vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, scholen etc. zoals de ArcheoHotspots.
  • Activiteiten waardoor de fysieke, sociale, informatieve en digitale toegankelijkheid tot de archeologie wordt vergroot, zoals: aanpassingen op de website, het uitdraaien van de tekst van een audiotour voor slechthorenden, een drempelhulp of heftrap voor mindervaliden bij een museum of site, of een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.
  • Activiteiten die gericht zijn op het overbrengen en delen van kennis van archeologie-gerelateerde onderwerpen, zoals: publieksbijeenkomsten en -programma’s, tentoonstellingen, inrichting van (tijdelijke) publieksruimten, ontwikkelen of produceren van communicatiemiddelen;.Audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen en informeren.
  • Activiteiten die gericht zijn op het vastleggen en delen van archeologisch onderzoek op een publieksvriendelijke manier, zoals publicaties, websites.

Je kan meer informatie over de voorwaarden en procedure vinden op de website van het Cultuurfonds.

Bijdragers

het Cultuurfonds

Dit is een verhaal van

Wat heb jij gevonden?