Categorieën
← Alle nieuws

Publieksopgraving Bleekveld

gelderland

In oktober 2022 vond er een grootschalige publieksopgraving plaats op het Bleekveld in Tiel. Het was een omvangrijk project waarbij honderden mensen hebben geholpen. Het idee voor deze opgraving kwam van gemeentelijk archeoloog Ilse Schuuring, die het plan bedacht om van de archeologische activiteiten op het terrein een publieksevenement te maken. De opgraving stond uiteraard onder professionele leiding, waarvoor ADC Archeoprojecten verantwoordelijk was. Daarnaast speelde de medewerking van twee werkgroepen van amateurarcheologen een belangrijke rol: BATO, de archeologische werkgroep van de Tielse Oudheidkamer, en ACR Archeologisch Centrum Rivierenland.

In de eerste fase (van 3 tot 14 oktober) waren voornamelijk experts aan het werk. Met behulp van graafmachines werd de bovenste laag afgegraven, waarna er met fijnere gereedschappen verder werd gegaan. In deze fase bezochten honderden scholieren het opgravingsterrein. De coördinatie daarvan lag in handen van Jacoline Zilverschoon, werkzaam bij het Flipje en Streekmuseum Tiel. Speciaal voor de schoolbezoeken was er een mobiele 'Archeohotspot' aanwezig. De leerlingen konden verschillende opdrachten uitvoeren, zoals zoeken met een metaaldetector, het schoonmaken van vondsten en het herkennen van verschillende soorten scherven. In totaal hebben 567 leerlingen deelgenomen aan het lesprogramma.

 

De grootste toestroom van mensen vond plaats van 25 tot 28 oktober. Via de website van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken konden mensen zich inschrijven om gedurende die week een dagdeel mee te graven. De belangstelling hiervoor was enorm, mede dankzij de aandacht die de publieksopgraving kreeg in het jeugdjournaal. In totaal hebben 269 mensen deze week meegeholpen met de opgraving.

Op zaterdag 29 oktober vond de afsluiting van de opgraving plaats met een open dag. Mensen konden vrij binnenlopen en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten, allemaal binnen het thema archeologie. Ongeveer 575 mensen hebben de open dag bezocht.

Gedurende deze maand zijn er talloze vondsten opgegraven. Binnen de Archeohotspot Tiel willen we deze vondsten samen met vrijwilligers verder uitwerken en onderzoeken.

Bijdragers

Erfgoedcoach & educator

Jacoline Zilverschoon

Dit is een verhaal van

BATO - Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving

Meer info →

Wat heb jij gevonden?