Categorieën
← Alle nieuws

Vondst van de maand Arnhem

gelderland

Vanaf de eerste van de maand wordt er in het Erfgoedcentrum Rozet de ''Vondst van de maand'' tentoongesteld. Deze blijft een maand in bruikleen van Archeologiedepot Arnhem. Het betreft vondsten gedaan in de stad Arnhem.  

Deze maand:Majolicakan uit de 16e eeuw

Tussen januari en april 2017 is een opgraving uitgevoerd op het Kerkplein ter plaatse van het huidige Focus. De oudste aangetroffen sporen dateren uit de 9e eeuw. Uit de stedelijke periode zijn veel bakstenen structuren bewaard gebleven. Onder andere een vierkante beerkelder, waarin uitwerpselen en afval werd aangetroffen uit de periode tussen 1550 en 1700. Bijzonder was dat veel vondsten konden worden toegeschreven aan een apotheek, zoals bijvoorbeeld 13 zalfpotten en een aantal voorwerpen om in te destilleren. Uit historische bronnen weten we dat apotheker Herman Worm op de hoek van de Bakkerstraat en de Torensteeg gevestigd was. Deze voormalige steeg kende verschillende namen en spellingen. Een tijd stond hij bekend als de naar de apotheker vernoemde Harme Warmsteeg. Het luxe vondstmateriaal en uitzonderlijke dierlijk botmateriaal uit de kelder laat zien dat de apotheker welvarend was. Tijdens de bestrijding van pestepidemieën zal de apotheker een belangrijke rol hebben gespeeld en aanzien hebben gehad. Bij hem was na 1624 een speciaal vervaardigde ‘pestdrank’ te koop.

Apothekerssiroop

De vondst uit de beerkelder die hier centraal staat is een majolica siroopkan. Majolica is aardewerk met kleurrijke versieringen op een witte ondergrond van tinglazuur. Dit exemplaar is waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigd, naar Italiaans voorbeeld. Om te kunnen schenken zijn een lichtblauw lintoor en een donkerblauwe schenktuit aangebracht. De lichtblauwe kan is versierd met een motief van ranken en bloemen in donkerblauwe verf. Op de rand en de standvoet zijn horizontale lijnen en S-vormen geschilderd. Diagonaal over de buik van de kan is een banier te zien. Hier staat de inhoud op aangegeven: S.ACETOSVS.S. De eerste letter S staat vermoedelijk voor het Latijnse woord voor siroop en acetosus is een zuur of azijn.

Voor meer informatie over het gemeentelijk archeologie-depot kunt u contact opnemen met
archeoloog Leo Smole: leo.smole@arnhem.nl. Als u zelf een oud voorwerp hebt gevonden,
kunt u dat ook melden. Het depot zit in het gebouw

Archeologie Arnhem

Bijdragers

Beleidsarcheoloog gemeente Arnhem

Cynthia Nicholson

Dit is een verhaal van

Wat heb jij gevonden?