Categorieën
← Alle hotspots

ArcheoHotspot Zoelen

Woensdag 19.00 – 22.00
Zaterdag 13.00 – 17.00

Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen

De ArcheoHotspot in Zoelen is ondergebracht bij Archeologisch Centrum Rivierenland. Deze locatie werd geopend in 2021 in het plaatselijke sportcomplex.  

Doel van het centrum is om er amateurarcheologen te laten samenkomen en vondsten te registreren en determineren. 

Het Rivierengebied en de Bommelerwaard behoren tot de rijkste archeologische streken van Nederland. Al meer dan vijftig jaar wordt er door amateurarcheologen gezocht naar resten uit het verleden. Dit is met name gedaan door de BATO (Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving), de werkgroep archeologie van de Oudheidkamer, de Historische Kring Kesteren & Omstreken en de AWN, afdeling 15. 

De leden van de vereniging Archeologisch Centrum Rivierenland werkten een aantal jaren samen met Streekmuseum Baron van Brakell, maar gingen oktober vorig jaar hun eigen weg.

De ArcheoHotspot Zoelen is integraal onderdeel van het Archeologisch Centrum.

Voor meer informatie over onze club kunt u onze website bezoeken: https://awn-archeologie.nl/afdeling/west-midden-betuwe-bommelerwaard/

Klik hier om ons te volgen op onze Facebook pagina voor regelmatige updates van onze club, en voor alle uitgebreide informatie over ons klik hier voor onze website.

Contactpersonen

Hobby archeologie

AWN afdeling 15

Met dank aan

BATO - Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving

Meer info →